11.Sınıf Biyoloji 1.Dönem 2.Yazılı Soruları

 

A.Aşağıdaki sorulardaki boşlukları uygun şekilde tamamlayınız. ( her soru 2 puandır)

1.Hipofizin ön lop eşey hormonlarından olan…………….hormonu sadece dişilerde salgılanır.

2.Follikül yırtıldığında, follikül hücreleri sarı renkli yağ damlacıkları taşıyan bir yapıya dönüşür. Bu yapıya……………….   …………….denir.

3.Tohum embriyosu hücrelerinden salgılanan ………….hormonu absisik asitin etkisini ortadan kaldırır.

4.Dış gelişme yapan hayvanlarda embriyo besinini,  sindirim borusunun bir parçası durumundaki ……………. kesesinden alır.

5.Gelişmenin ilk evrelerinde görülen çok hızlı mitoz bölünmelere …………………..denir.

 

6.İki tabakalı embriyonun içteki hücre tabakasına……………..denir.

7.Boşaltım sistemi embriyonun………………tabakasından oluşur.

8.Bir doğumda birden fazlabireyin doğmasına……………   doğum denir.

9.ATP’nin yapısında bulunan 7300 kalorilik bağlara …………….  ………… ………… denir.

10.Oksijenli solunumda …….adet hidrojen atomu ETS’ine aktarılır.

B.Aşağıdaki soruları altında verilen boşluklara cevaplandırınız. ( Her soru 10 puandır)

1.Döllenme  çeşitlerini yazarak karşılaştırınız.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

2.Oksijenli ve oksijensiz solunumun enerji verimlerini hesaplayarak karşılaştırınız?

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

3.Solunumun aktivasyon safhasını açıklayınız?

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

4.Hipofiz bezinin dişi üreme sistemi üzerine etkileri nelerdir?

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

5.ETS elemanlarını sırasıyla yazınız?

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

C. Aşağıda verilen test sorularının doğru cevaplarını üzerine işaretleyiniz. (Her net 3 puandır.)


<!--[if !vml]--><!--[endif]-->1.1989 ÖYS:Omurgalı hayvan sınıflarının üremeleri ve gelişmeleri sırasında:

I-Vitellüs

II-Amnion kesesi

III-Yumurta kabuğu

IV-Zigot

V-Plesenta gibi yapılar oluşabilmektedir.

Döllenmesi ve embriyonik gelişmesi su içerisinde gerçekleşen bir balık türünde, yumurta hücresinin oluşumundan sonra yukarıdakilerden hangisi oluşur?

a)I ve IV    b)I ve V   c)II ve V                   d)III ve IV   e)IV ve V

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

2.1990  ÖYS: Ergin kuşlarda, müller kanalının çıkarılması aşağıdakilerden hangisine engel olur?

a)Yumurta hücresinin oluşmasına

b)Ürik asit kristallerinin vücut dışına atılmasına

<!--[if !vml]--><!--[endif]-->c)Spermaların vücut dışına atılmasına

d)Yumurta kabuğunun ve zarının oluşmasına

e)Boşaltım maddelerinin kandan ayrılmasına.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

3.1988  ÖYS: Memelilerde embriyonal gelişimini tamamlamış bir erkeğin ürogenital sisteminde aşağıdaki yapılardan hangisi bulunmaz?

a)Vas deferens     b)Üreter    c)Seminifer tüpler

d)Follopi tüpü       e)Henle kulpu

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->


<!--[endif]-->


5.   I.   Vas deferans

        II.Üretra

III.Seminifer tüpçükleri

IV.Epididimis

Erkek üreme sisteminde, sperm hangi yolu takip ederek dışarı atılır?

A) I, III, IV, II          B) II, IV, I, III                      C) III, I, IV, II   D) III, IV, II, I                        E) III, IV, I, II

6.   Aşağıdakilerden  hangisi, salgılandığı yer bakımından   diğerlerinden farklıdır?

A) FSH     B) LH        C) Prolaktin    D)Oksitosin     E) Testosteron

7.   Eşey hormonları, insanda aşağıdakilerden  hangisinin meydana gelmesinde etkili değildir?

<!--[if !supportLists]-->A)   <!--[endif]-->Yumurtanın olgunlaşmasında

<!--[if !supportLists]-->B)   <!--[endif]-->Spermin üretilmesinde

<!--[if !supportLists]-->C) <!--[endif]-->Uterusun (döl yatağı) gelişiminde

<!--[if !supportLists]-->D)   <!--[endif]-->Sesin kalınlaşmasında

E) Zigottan sonra tek yumurta ikizinin oluşumunda

8.

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

Yukarıda bira mayasında gerçekleşen bir biyokimyasal olayın denklemi verilmiştir.

Buna göre X ve Y harflerinin yerine gelmesi gereken maddeler ve başlangıçtaki maddeden 3 molekül alınması durumunda elde edile­cek ATP sayısı nedir?

        X                                     Y                            ATP

<!--[if !supportLists]-->A) <!--[endif]-->Fruktoz                             C02                                       38

<!--[if !supportLists]-->B)   <!--[endif]-->Laktik asit                       02                                             6

<!--[if !supportLists]-->C) <!--[endif]-->Glikoz                               C02                                         6

<!--[if !supportLists]-->D)   <!--[endif]-->Glikojen                           02                                           38

E)  Glikoz                               02                                             6

<!--[if !supportEmptyParas]--> <!--[endif]-->

9.           I. Aminoasit                 ► Dipeptid Sentezi

             II. Glukoz                      ---- ► Laktik asit

           III.Glukoz + Fruktoz   —► Sükroz yapımı

             IV.Pirüvik asit             ► Aktif Asetik asit oluşumu

Yukarıda verilen biyolojik olaylardan  hangilerinde ATP sentezi görülmez?

A) I                     B) III            C) I ve III                       D) II ve IV               E) I, III ve IV

10.  Şayet glikolizin son ürünleri olan pürivik asit ve iki hidrojen  atomu  ortamdan  uzaklaştırılmam iş olsaydı, oksijen
yetersizliğinde,

I.   Glikoliz dururdu

II. ATP uretılemezdı

III. Kas hücreleri ölürdü

Yukarıdakilerden hangileri meydana gelebilirdi?

A) Yalnız I    B) Yalnız II      C) Yalnız  III      D) I ve II                E) I, II ve III

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !