11.Sınıf Kimya 1.Dönem 1.Yazılı Soruları

 Sorular:

1-CH3COOH 25 C de Ka=1.8x10-5 tir.Buna göre 0.100 M asetik asit çözeltisinin H3O molaritesini hesaplayınız.

2- Ba(OH)2 katısı için Kç = 3.2x10-11 dir . Buna göre doymuş Ba(OH)2 çözeltisinin pH’ını hesaplayınız.

3- pH’ı 3 olan CH3COOH çözeltisinin 500 mL’sinde kaç mol CH3COOH çözünmüştür.
( Ka = 1x10-5 )
 4- a) Cu + HNO3 --> Cu(NO3)2 + NO + H2O redoks reaksiyonunu asidik ortamda denkleştiriniz.
b) I2 --> (IO3)- + I- redoks reaksiyonunu bazik ortamda denkleştiriniz.

5- Bir Mg çubuk1 M magnezyum nitrat çözeltisine , Zn çubuk 1 M çinko nitrat çözeltisine batırılıyor. İletken tel, volt metre ve tuz köprüsü kullanarak bir pil yapılıyor. İlin çalışması için Mg elektrotun kütlesinin azaldığı, Zn elektrotun kütlesinin arttığı gözleniyor. Buna göre;
a) Bu pilin şemasını çiziniz
b) Anot ve katotu belirleyerek reaksiyonlarını yazınız.
c) Toplampil reksiyonunu yazınız.
d) Elektronların ve tuz köprüsündeki iyonların akış yönünü belirtiniz.
e) Mg elektrotun kütlesi 4.8 g azalırsa Zn kütlesi kaç gr artar?(Mg : 24, Zn : 65)

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !