9.Sınıf Biyoloji 1. Dönem 2. Yazılı Soruları

A.Aşağıdaki sorulardaki boşlukları uygun şekilde tamamlayınız. ( her soru 2 puandır)

1. İki ya da daha fazla cins atomdan oluşan saf maddelere ...................... denir.

2. Su içerisinde çözündüğünde H iyonu veren bileşiklere ...................... denir.

3. İnsan kanının pH’ı ...................... de sabittir.

4. Demir eksikliğinde ...................... yapılamaz ve anemi görülür.

5. Flüorün azlığı dişlerin çürümesine, fazlalığı dişlerin ...................... yol açar. 6. Küçük moleküllerin birleşirken su açığa çıkarması olayına ...................... sentezi denir.

7. Yağ asidinin karbonları arasında arasında ikili veya üçlü bağlar yoksa bunlara ...................... yağ asidi denir.

8. Depo polisakkaritler olan GLİKOJEN hayvanlarda,……………….. ise bitkilerde görülür.

9. Nişastanın üzerine iyot damlatılırsa renk ……………. olur.

10.Tabiatta bugün bilinen ...................... farklı amino asit vardır.

11. Disakkaritler, iki tane monosakkaritin birleşmesiyle oluşan yapılardır.Bu olay sırasında glikozit bağları arasından SU çıkar.Ve bu olaya………………………sentezi denir.

12. 2 aminoasidi birleşmesinden ...................... bağı oluşur.

13.Aşırı şekerle beslenme sonucunda kandaki glikozun fazlası insan vücudunda kaslarda da ve karaciğerde de ……………..olarak depo edilir. 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !